Huishoudelijk Reglement

De huurder/huurders en hun kinderen/familie, alsook hun eventuele kennissen-bezoekers die kortstondig op het appartement vertoeven, heten wij, als eigenaars, hartelijk welkom voor hun vakantieverblijf op het appartement. Allen zijn ertoe gehouden de hieronder opgesomde  huisregels/afspraken na te leven.

 1. Het spreekt vanzelf dat inkomhal en alle gangen steeds volledig vrij moeten gehouden; derhalve mogen er geen voorwerpen van welke aard dan ook -groot noch klein- in de gemeenschappelijke delen worden geplaatst, noch permanent, noch tijdelijk;  
 2. Het is verboden surfplanken, fietsen, elektrische steps of andere grote voorwerpen die mogelijk schade kunnen veroorzaken aan de gemeenschappelijke delen of het appartement, mee te nemen in het appartement;
 3. De rust van de medebewoners van het gebouw mag nooit verstoord worden tussen 22 uur en 07 uur door luidruchtigheid op het appartement, bijvoorbeeld veroorzaakt door slaande deuren, hoge hakken, radio, TV, badkamergebruik, enz. Hetzelfde geldt ook voor de gemeenschappelijke delen en rond het gebouw; uiteraard mogen er geen feestjes op het appartement (of terras) gehouden, noch door de huurder noch door zijn bezoekers;
 4. Bezoekers van het appartement, in aantallen die de vastgelegde verhuurcapaciteit van 6 personen overschrijden, dienen het appartement telkens uiterlijk voor middernacht te hebben verlaten;
 5. Geen honden, katten noch andere dieren mogen binnen het appartement gebracht worden, noch langdurig, noch kortstondig; noch dieren van de huurder, noch dieren van eventuele bezoekers;
 6. Zowel op het appartement als in de gemeenschappelijke delen dienen kinderen jonger dan 14 jaar, altijd -zonder enige uitzondering- vergezeld van ten minste 1 volwassene die voor de kinderen verantwoordelijkheid draagt;
 7. Het spreekt vanzelf dat het tegen het politiereglement indruist om etenswaren en voer voor vogels of andere dieren vanaf het terras of vanuit de ramen te werpen;
 8. De terrasruimte mag in geen enkel geval worden belast met voor de buren of voor de omgeving potentieel hinderlijke of potentieel gevaarlijke voorwerpen of activiteiten. Er mogen geen matten, badpakken, handdoeken of enig ander wasgoed opgehangen aan de terrasleuning, noch aan over het terras heen gespannen touwen; evenzeer is het plaatsen van schotelantenne of paraboolantenne verboden.
 9. Roken binnenin het appartement is niet toegestaan; roken op het terras kan enkel mits strikte inachtneming van alle mogelijke veiligheidsmaatregelen ter zake, teneinde elk brandgevaar en elke mogelijke overlast voor buren te vermijden (geen smeulende peuken noch wegwaaiende as e.a.). Het is eveneens verboden in het gebouw ontvlambare, ontplofbare, gevaarlijke of onwelriekende stoffen / producten binnen te brengen;
 10. Barbecue of grill is niet toegelaten, noch op de terras, noch binnenin het appartement;
 11. Om verstoppingen van toilet, afwasbak en douche te vermijden, is het verboden om voorwerpen die er niet in thuis horen, daar in te werpen, zoals bijvoorbeeld hygiënische verbanden, overtollige hoeveelheid toiletpapier, frietvet en/of oliën, sausen noch gelijkaardige preparaten of enig ander afval van dien aard;
 12. Zoals contractueel bepaald staan huurders zelf in voor verwijdering van hun geproduceerde huisafval uit het appartementsgebouw. Huisafval mag niet gestapeld noch gestockeerd worden op het appartement of in de gang, en dient aldus regelmatig opgeruimd; alle afval dient per afvalsegment gescheiden en gedeponeerd in de daartoe bestemde vuilniscontainers, voorzien door de stad Middelkerke;
 13. Bedden, inclusief fauteuil-bed, mogen enkel benut worden mét toepassing van het door de huurder meegebrachte bedlinnen, zijnde matrasovertrekken, dekbedovertrekken, lakens en kussenslopen. De altijd aanwezige, waterdichte matrasbeschermers en kussenbeschermers zijn hygiënische voorwaarde & richtlijn, en mogen nooit worden beschadigd noch verwijderd.
 14. Voor uw gemak en veiligheid voorzien wij tijdens uw verblijf een afgeschermde privé parkeerplek voor uw wagen, vlak aan de achterdeur, op een omheind parkeerterrein met elektrische poort. Voor opening van deze poort ontvangt u een magnetische sleutel die enkel mag gebruikt om uw eigen wagen binnen te rijden. Elk misbruik van de parkingsleutel met de intentie om niet-gerechtigden mogelijkheid te verschaffen tot wederrechtelijke bezetting van andermans privé eigendom, staat gelijk aan contractbreuk.
 15. Uw privé parkeerplek nr. 12 is administratief gekoppeld aan de door u bij boeking opgegeven nummerplaat van uw wagen. Voor de duur van uw verblijf heeft u exclusieve rechten op de u toegewezen privé parkeerplek. Met andere woorden : uw parkeerplaats nr. 12 mag tijdens uw verblijf niet wederrechtelijk worden ingenomen noch geblokkeerd door een andere auto, op straffe van wielklem en alle daaruit voortvloeiende kosten voor de overtreder. Hetzelfde geldt voor alle overige parkeerplaatsen op het besloten privéterrein, die stuk voor stuk private eigendom zijn van andere eigenaren, met volle eigendomsrechten.
 16. Bij het voor de eindschoonmaak vermelde tarief wordt er van uitgegaan dat de gast zelf instaat voor:
  – terugplaatsen van alle voorwerpen op hun daar toebehorende plaats;
  – achterlaten van proper en droog servies, bestek en ander keukenmateriaal dat werd gebruikt;
  – schoonmaken van de gebruikte huishoudelijke apparatuur;
  – ledigen van de koelkast;
  – ledigen van alle vuilnisbakken en het afvoeren van vuilnis;
  – achterlaten van alle bedden zoals deze werden aangetroffen bij aankomst.

Deze overeenkomst van huishoudelijk reglement is gebaseerd op het respect voor eenieders goed zowel als op geldende veiligheidsparameters, en heeft als doel elke vorm van overlast voor buren te voorkomen, alsook onveilige situaties, financiële schade en alle daaruit volgende schadeloosstellingen ten laste van de huurder te vermijden.

Het verdient aanbeveling om de regels van huishoudelijk reglement tevens aan alle vergezellende minderjarigen te laten lezen.

Vanzelfsprekend wordt van elke huurder verwacht om in het appartement zowel als in de gemeenschappelijke delen, te allen tijde de allergrootste zorgzaamheid en verantwoordelijkheid te hanteren ‘zoals het een goede huisvader betaamt’.

De eigenaars wensen u een prettig vakantieverblijf toe.